DỰ ÁN CN NGUYỄN QUANG SÀI GÒN Ô TÔ

DỰ ÁN CN NGUYỄN QUANG SÀI GÒN Ô TÔ

Thông tin dự án

Thông tin Giá Trị
Phạm vi dự án Cung Cấp App Lining + App Glass Top Coat
Thời gian thực hiện
Diện tích 5.400m2
Địa điểm Tây Ninh
Loại sơn đã sử dụng Cung Cấp App Lining + App Glass Top Coat