DỰ ÁN NHÀ MÁY KUO YUEN TÂY NINH

DỰ ÁN NHÀ MÁY KUO YUEN TÂY NINH

Thông tin dự án

Thông tinGiá Trị
Phạm vi dự ánCung Cấp App Liquid Hardener, App Sealer
Thời gian thực hiện
Diện tích61.000m2
Địa điểmTây Ninh
Loại sơn đã sử dụngApp Liquid Hardener, App Sealer