DỰ ÁN NHÀ MÁY NÔNG SẢN DK

DỰ ÁN NHÀ MÁY NÔNG SẢN DK

Thông tin dự án

Thông tinGiá Trị
Phạm vi dự ánCung Cấp App Lining + App WB Top Coat
Thời gian thực hiện
Diện tích5.200m2
Địa điểmLong An
Loại sơn đã sử dụngCung Cấp App Lining + App WB Top Coat