DỰ ÁN NHÀ MÁY YU WON NRT

DỰ ÁN NHÀ MÁY YU WON NRT

Thông tin dự án

Thông tinGiá Trị
Phạm vi dự ánCung Cấp Sơn App Primer + App Top Coat + App Glass Top Coat
Thời gian thực hiện
Diện tích5.600m2
Địa điểmHà Nam
Loại sơn đã sử dụngCung Cấp Sơn App Primer + App Top Coat + App Glass Top Coat