DỰ ÁN NHÀ THI ĐẤU THÁI SƠN NAM

DỰ ÁN NHÀ THI ĐẤU THÁI SƠN NAM

Thông tin dự án

Thông tinGiá Trị
Phạm vi dự ánCung Cấp Sơn Chống Thấm APP URETHANE WATERPROOFING S MID-COAT
Thời gian thực hiện
Diện tích5.000m2
Địa điểmTp. Hồ Chí Minh
Loại sơn đã sử dụngCung Cấp Sơn Chống Thấm APP URETHANE WATERPROOFING S MID-COAT