DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG PHO SEASON

DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG PHO SEASON

Thông tin dự án

Thông tinGiá Trị
Phạm vi dự ánCung Cấp Sơn Kháng Hóa Chất APP LINING CHEMICAL RESISTANCE
Thời gian thực hiện
Diện tích500m2
Địa điểm Long An
Loại sơn đã sử dụngCung Cấp Sơn Kháng Hóa Chất APP LINING CHEMICAL RESISTANCE