DỰ ÁN THI CÔNG SƠN NỀN NHÀ MÁY NAM KIM

DỰ ÁN THI CÔNG SƠN NỀN NHÀ MÁY NAM KIM

Thông tin dự án

Thông tinGiá Trị
Phạm vi dự ánCung Cấp App Top Coat + App Lining
Thời gian thực hiện
Diện tích50,000m2
Địa điểmBình Dương
Loại sơn đã sử dụngCung Cấp App Top Coat + App Lining