Hóa Chất Tăng Cứng Bê Tông APP LIQUID Hardner

Liên hệ

Hóa Chất Tăng Cứng Bê Tông APP LIQIUD, chất tăng cứng bề mặt bê tông, được tạo thành chủ yếu từ lithium silicate. Sau khi thẩm thấu sâu xuống bê tông, nó sẽ phản ứng với calcium hydroxide trong bê tông, từ đó tạo thành khả năng tăng cứng và bảo vệ bề mặt bê tông