Sơn Lót Epoxy Đặc Chuẩn APP PRIMER PRO

Liên hệ

Sơn Lót Epoxy Đặc Chuẩn APP PRIMER PRO là sự kết hợp chuỗi nhựa amid amind với hạt nhựa Epoxy, dùng làm chất kết dính và mau khô với khã năng ngăn ngừa hoàn hảo các hóa chất và nước & dầu mở.

Thông số kỹ thuật
Danh mục: Từ khóa: ,