Sơn Sắt Mạ Kẽm APP ACRY TOP COAT

Liên hệ

Sơn Sắt Mạ Kẽm APP ACRY TOP COAT là Sơn kim loại cho thép, cấu trúc sàn, là loại nhựa acrylic đơn thành phần với polyisocyanates để kết tủa.

Thông số kỹ thuật