Chống Thấm APP URETHANE WATERPROOFING NON-TAR

Liên hệ

Chống Thấm APP Urethane Waterproofing Non-Tar là hợp chất chống thấm dạng lỏng không lộ thiên hai thành phần dựa trên gốc nhựa Polyurethane, đóng rắn nguội.

Thông số kỹ thuật