Sơn Chống Thấm APP POLY URETHANE 1 Thành phần

Liên hệ

Sơn Chống Thấm APP Polyurethane 1 Thành Phần Gốc Nước Kháng UV được lấy chất phân tán Polyurethane gốc nước làm nguyên liệu chủ yếu, được thêm vào chất độn và các chất phụ gia khác, sau khi nước bay hơi được đóng rắn thành màng, tạo thành sơn chống thấm gốc nước

Thông số kỹ thuật
Danh mục: