Sơn Chống Thấm APP URETHANE TOP COAT

Liên hệ

App Urethane Top Coat là hợp chất gốc Polyurethane 2 thành phần, dùng để tạo lớp phủ bảo vệ bên ngoài cho các lớp chống thấm giữa Polyurethane và Polyurea

Thông số kỹ thuật
Danh mục: