Sơn Chống Thấm APP URETHANE WATERPROOFING S MID-COAT

Liên hệ

Sơn Chống Thấm APP URETHANE WATERPROOFING S MID-COAT là hợp chất chống thấm dạng lỏng hai thành phần dựa trên gốc nhựa Polyurethane, đóng rắn nguội.

Thông số kỹ thuật